FRI FRAGT VED KØB OVER 499 ★

BÆREDYGTIG UDVIKLING

Den 25. september 2015 vedtog medlemslandene i FN en fælles målsætning om inden 2030 at stoppe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle som en del af en ny dagsorden for bæredygtig udvikling. De 17 verdensmål udgør et fælles sprog og måleramme for at opnå bæredygtig udvikling og livskvalitet med økonomisk vækst.

New Generals er tilmeldt FN’s Climate Neutral Now Pledge, og forpligter os herigennem til at blive klimaneutrale og implementere de 17 verdensmål i hele vores værdikæde. Du kan læse mere om hvordan vi bliver klimaneutrale her.

Herunder kan du læse hvordan New Generals arbejder med de 17 SDG og hvordan vi gennem en GOTS certificeret produktions og værdikæde, hjælper med at sikre overholdelse af hvert af de 17 mål helt fra landbrug til slutbruger.

1 AFSKAF FATTIGDOM

Vi arbejder kun med leverandører der forpligter sig til aflønne alle deres medarbejdere med et rimeligt vederlag. Lønningerne skal opfylde de grundlæggende behov og der må ikke være fradrag i lønninger brugt som en disciplinær foranstaltning.

2 STOP SULT

Afgrøderotation er obligatorisk i økologisk landbrug. New Generals bruger udelukkende økologisk bomuld og sikrer dermed at de landbrug hvorfra vi køber vores bomuld, også dyrker økologiske fødevarer som en del af rotationen, hvilket bidrager til fødevaresikkerhed og reduktion af sult.

3 SUNDHED OG TRIVSEL

Vores brug af økologisk bomuld der er certificeret af GOTS, sikrer at der ikke bruges farlige pesticider eller kunstgødning, hvilket reducerer eksponeringen for skadelige kemikalier og forurening af luft og vand samt sikrer at arbejdsforholdene skal være sikre og hygiejniske.

4 KVALITETS UDDANNELSE

Når tekstilarbejdere får en anstændig indkomst, kan de sende deres børn i skole. Forbuddet mod børnearbejde i GOTS fører til flere muligheder for at børn kan få en uddannelse.

5 LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

For alle behandlingsstadier af vores tekstiler, sikrer vi gennem GOTS, at der ikke udøves forskelsbehandling, hvad enten det er baseret på køn, civilstand, seksuel orientering osv.

6 RENT VAND OG SANITET

Alle vores leverandører skal sikre rent drikkevand og at der er adgang til rene toiletter på arbejdspladsen og i personaleboliger, uanset hvor dette er stillet til rådighed af arbejdsgiveren.

7 BÆREDYGTIG ENERGI

Alle vores leverandører skal sikre at data om energikilde og forbrug pr. kilo tekstilproduktion skal bevares. Leverandøren forventes også at undervise personale i energibesparelser.

8 ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Med stigende efterspørgsel efter bæredygtigt tøj får virksomheder, der beskæftiger sig med miljøvenlig forarbejdning mere vækst. 

9 INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

GOTS forbyder skadelige og farlige behandlingsmetoder, hvilket driver industrien til at innovere alternative ikke-farlige og bæredygtige teknikker. Det forbedrer også udsigterne for virksomheder i mindre udviklede lande, hvilket fører til forbedret industriel præstation.

10 MINDRE ULIGHED

Alle vores leverandører forpligter sig til, at der ikke udøves forskelsbehandling i ansættelser, kompensation osv., baseret på race, religion, køn, civilstand eller af anden årsag.

11 BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Anstændig indtjening og fravær af farlige kemikalier fører til et bedre helbred og øger harmonien med naturen. Begrænset overarbejde på arbejdspladsen giver mere tid med familier og opbygger derfor stærkere fællesskaber.

12 ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

GOTS-certificerede tekstiler består af mindst 70% certificerede økologiske fibre / råvarer. Strenge miljø- og sociale kriterier i behandlingen fører til ansvarlig produktion.  Samtidig hjælper GOTS bæredygtige offentlige indkøb og fremmer forbrugernes bevidsthed om bæredygtighed.

13 KLIMA INDSATS

Ved udelukkende at bruge økologisk landbrug fungerer jorden som en vask for atmosfærisk CO2. Således bidrager New Generals gennem vores produktion, betydeligt til reduktionen af de samlede globale emissioner gennem kulstofbinding.

14 LIVET I HAVET

GOTS forbyder brug af skadelige kemikalier. Derudover giver GOTS mandat til, at spildevand skal renses inden udledning. Der er strenge normer for pH, temperatur, organisk indhold og iltbehov i spildevandet, der tømmes af certificerede anlæg. Med den stærkeste begrænsning af AOX forhindrer GOTS toksiske virkninger og sikrer dermed vandlevende organismer.

15 LIVET PÅ LAND

GOTS pålægger brug af certificerede organiske fibre. Undersøgelser foretaget af Textile Exchange viser, at dyrkning af økologisk bomuld fører til reduceret jordnedbrydning. GOTS pålægger brug af bæredygtigt certificeret eller genbrugspapir til emballering af GOTS-varer. Økologisk landbrug er med til at bevare biodiversiteten.

16 FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

Vold og fysisk straf er forbudt i GOTS-certificerede faciliteter. Korruption, afpresning og bestikkelse er også forbudt som en del af GOTS ‘Etisk forretningsadfærd’. Deltagende beslutningstagning tilskyndes, og retten til kollektive forhandlinger respekteres. GOTS-certificerede faciliteter har ikke-diskriminerende regler og politikker.

17 PARTNERSKABER FOR HANDLING

GOTS i sig selv er et resultat af harmonisering og udvikler sig fortsat i partnerskab. Vi arbejder med interessentorganisationer, der repræsenterer økologisk landbrug, tekstil- og kemisk industri, også arbejdsinteresser, detailhandlere og forbrugere samt med andre standardorganisationer, NGO’er og regeringer.

New Generals verdensmål
Updating…
  • Ingen varer i kurven.