Hos New Generals ønsker vi at være en ansvarsfuld og udviklende partner og aktivt påvirke vores leverandører og partnere til at tage ansvar og fokusere på sundhed, miljø og ansvarlige arbejdsforhold.

Bæredygtigt børnetøj fra New Generals

SOCIAL BÆREDYGTIGHED

Vi stiller høje krav til vores egen og til vores samarbejdspartneres måde at drive virksomhed på. Derfor arbejder vi i tæt kontakt med de mennesker som er involverede gennem hele vores værdikæde. Alle vores samarbejdspartnere deler vores sociale værdier og krav om arbejdsforhold som rimelig løn, fysiske forhold som f.eks ventilation, ferie, arbejdstider, sundhedsforsikring og andre sociale forhold.

Brugen af GOTS CERTIFICERET BOMULD sikrer ikke kun at bomulden er økologisk dyrket, den stiller også krav til en lang række kriterier som ordentlige sociale og praktiske arbejdsforhold og forbyder alle former for børnearbejde. Derudover skal hele værdikæden leve op til en række krav om bæredygtig og ansvarlig produktion og håndtering. Det gælder bl.a. indpakning, mærkning, handel og forsendelse af varen. Kravene til sociale kriterier er baseret på de vigtigste normer fra ILO (International Labour Organization), og skal opfyldes af alle producenter. Producenterne skal have defineret deres egen social politik, som skal sikre at de sociale kriterier kan opfyldes.

New Generals er en GOTS certificeret virksomhed. Vores licens nummer er Cu 1143111

Certificeringen omfatter

MEDARBEJDERNE SKAL HAVE RET TIL AT LAVE KOLLEKTIVE FORHANDLINGER OG HAVE RET TIL AT ORGANISERE SIG. FORSKELSBEHANDLING ER IKKE TILLADT.

ALLE ARBEJDSFORHOLD SKAL VÆRE LOVLIGE OG LEVE OP TIL EN LANG RÆKKE SIKKERHEDSKRAV DER BESKYTTER MEDARBEJDERNE.

DER SKAL VÆRE RENE OG HYGIEJNISKE ARBEJDSFORHOLD FOR ALLE. HERUNDER ADGANG TIL RENE TOILETFORHOLD OG RENE FORHOLD GENERELT FOR ALLE MEDARBEJDERE.

DET ER IKKE TILLADT AT BRUGE BØRNEARBEJDE ELLER UDNYTTE MINDREÅRIGES ARBEJDSKRAFT SELVOM DET ER LOVLIGT I DET PÅGÆLDENDE LAND.

DER SKAL VÆRE FASTSAT EN RIMELIG MINDSTELØN OG FASTE AFGRÆNSEDE ARBEJDSTIDER, PAUSER OG FERIER. DERUDOVER SKAL ALLE MEDARBEJDERE HAVE ADGANG TIL EN SUNDHEDSFORSIKRING.

ENHVER FORM FOR TVANGSARBEJDE ELLER UMENNESKELIG BEHANDLING ER FORBUDT.