Vi anerkender at det at være en aktør i salg af tekstiler, automatisk gør os til en del af den globale negative indvirkning industrien har på miljøet.

New Generals sweatshirt i økologisk bomuld

KLIMANEUTRALE PRODUKTER

New Generals arbejder hele tiden på at finde løsninger der kan bruges i vores egen rolle i den bæredygtige transformation, som er nødvendig for den globale tekstil industri, og som kan være med til at bane vejen for nye forretningsmodeller der både er økonomisk, socialt og miljømæssigt forsvarlige.

Vi arbejder altid på at alle vores handlinger bliver udført med så lidt miljøpåvirkning som muligt. Selvom vi producerer udelukkende i GOTS certificeret bomuld der bruger 94% mindre CO2 end konventionel bomuld, efterlader vi altid et CO2 fodaftryk når vi producerer og transporterer vores produkter. Derfor beregner vi vores CO2 -påvirkning for hvert produkt vi producerer og modregner den tilsvarende mængde CO2 gennem den Engelske NGO Treesisters, der gennem social forandring og genplantning bekæmper klimaændringer.

TREESISTERS

Gennem enkeltpersoner og virksomheder, der hver måned giver tilbage til naturen, har TreeSisters hidtil finansieret plantning af over 19 millioner træer på 12 lokationer i Brasilien, Borneo, Cameroun, Indien, Kenya, Mozambique, Madagaskar, Nepal og Vestpapua.

Treesisters finansierer en mangfoldig portefølje af tropiske skovrejsningsprojekter, der er etiske, samfundsstyrede, udvider naturligt skovdække og har til formål at undgå yderligere skovrydning. Deres projekter støtter lokalsamfund og forbedrer levebrødet, beskytter kritisk truede arter og fokuserer på kønsparitet og kvinders deltagelse. Det er en direkte og målbar måde at genoprette og afbøde klimaændringer på. Treesisters tilskynder aktivt til det kulturelle skift, der kræves for at vokse fra en forbruger til en genoprettende kultur. Organisationen tilskynder til feminint lederskab ved at levere ressourcer, oplevelser og fællesskaber, der inspirerer til personlig og kollektiv handling på vegne af klimaet.

TreeSisters formål er at gøre det ligeså normalt at give tilbage til naturen, som det i øjeblikket er at tage naturen for givet.

Klimaneutrale produkter

PROJECT GREENHANDS, India

Projekt GreenHands blev oprettet for at forene en hel stat omkring en spiralformet ørkendannelse i Tamil Nadu i Indien, hvor mange store floder allerede er tørret ud og landbrugssvigt viser sig gennem forskellige nedbrydningsprocesser og tørke.

Treesisters støtter et delprogram kaldet "Trees for life", et agro-skovbrugsinitiativ, der ændrer landmændenes og deres landskabs liv gennem sammenlægning eller dyrkning af en lund.

Projects Green Hands har tre træplanteskoler, hvor der vokser fire millioner frøplanter hvert år. Frøplanterne bliver transplanteret til registrerede fattige landmænds små landbrugsjorde. Planteskolerne sikrer at landmændene får økologisk og økonomisk fordelagtige, indfødte eller naturaliserede træer. Træer kan levere tømmer når de har nået en bestemt højde og landmændene kan høste deres frugter og skaffe foder til deres husdyr.

Trees For Life sigter mod at øge jordens frugtbarhed, biodiversitet og fastholdelse af grundvand, samtidig med at det giver indkomst, der reducerer fejlernæring og risiko for at landmændene begår selvmord. Den ekstra indkomst fra træerne og sekundære afgrøder kan opveje landmandens tab af indkomst fra reduktionen af ​​deres hovedafgrøde.