New Generals er tilmeldt FN’s Climate Neutral Now Pledge, og forpligter os herigennem til at blive klimaneutrale og implementere de 17 verdensmål i hele vores værdikæde.

New Generals joggingsæt i økologisk bomuld

VORES FORMÅL

Med ordet ansvarlighed mener vi implementering af vores værdier i hele vores værdikæde fra bomuldsmarkerne, fremstilling, pakning, transport, produkternes levetid og i vores daglige og økonomiske drift.

Vi anerkender at det at være en aktør i salg af tekstiler, automatisk gør os til en del af den globale negative indvirkning industrien har på miljøet. Vi arbejder derfor hele tiden på at finde løsninger der kan bruges i vores egen rolle i den bæredygtige transformation, som er nødvendig for den globale tekstil industri, og som kan være med til at bane vejen for nye forretningsmodeller der både er økonomisk, socialt og miljømæssigt forsvarlige.

Vi ønsker at skabe en ny økonomi der er drevet med fokus på at sælge mindre, med større profit og dermed sørge for at vi kun sender de produkter på markedet der er brug for og samtidig kan drive en fornuftig vækst med overskud til at iværksætte og støtte sociale og innovative miljøfokuserede projekter.

Vi tror på at tøj der er produceret til at holde længe og kan bruges gennem flere generationer, kan inspirere forbrugeren til at købe bedre kvalitet og dermed reducere unødvendigt overforbrug. Derfor fokuserer vi på langtidsholdbare løsninger gennem hele design og produktionskæden.

Vores designs er en blanding af sport, komfort der kan bruges og genbruges i hverdagen. Vi designer ikke specifikt til køn og alle vores designs kan bruges af både piger og drenge. Vi tror på at det skal være barnets eget valg hvilken farve tøj de vil have på, uden et forhåndsbestemt label på køn, stil og udtryk.

New Generals er ethical + cool. Vi kalder det ethicool.

VORES ARBEJDE MED VERDENSMÅLENE

1/ AFSKAF FATTIGDOM
Vi arbejder kun med leverandører der forpligter sig til aflønne alle deres medarbejdere med et rimeligt vederlag. Lønningerne skal opfylde de grundlæggende behov og der må ikke være fradrag i lønninger brugt som en disciplinær foranstaltning.

2/ STOP SULT
Afgrøderotation er obligatorisk i økologisk landbrug. New Generals bruger udelukkende økologisk bomuld og sikrer dermed at de landbrug hvorfra vi køber vores bomuld, også dyrker økologiske fødevarer som en del af rotationen, hvilket bidrager til fødevaresikkerhed og reduktion af sult.

3/ SUNDHED OG TRIVSEL
Vores brug af økologisk bomuld der er certificeret af GOTS, sikrer at der ikke bruges farlige pesticider eller kunstgødning, hvilket reducerer eksponeringen for skadelige kemikalier og forurening af luft og vand samt sikrer at arbejdsforholdene skal være sikre og hygiejniske.

4/ KVALITETS UDDANNELSE
Når tekstilarbejdere får en anstændig indkomst, kan de sende deres børn i skole. Forbuddet mod børnearbejde i GOTS fører til flere muligheder for at børn kan få en uddannelse.

5/ LIGESTILLING MELLEM KØNNENE
I alle behandlingsstadier af vores tekstiler, sikrer vi gennem GOTS, at der ikke udøves forskelsbehandling, hvad enten det er baseret på køn, civilstand, seksuel orientering osv.

6/ RENT VAND OG SANITET
Alle vores leverandører skal sikre rent drikkevand og at der er adgang til rene toiletter på arbejdspladsen og i personaleboliger, uanset hvor dette er stillet til rådighed af arbejdsgiveren.

7/ BÆREDYGTIG ENERGI
Alle vores leverandører skal sikre at data om energikilder og forbrug pr. kilo tekstilproduktion skal bevares. Leverandøren forventes også at undervise personalet i energibesparelser.

8/ ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
Med stigende efterspørgsel efter bæredygtigt tøj får virksomheder, der beskæftiger sig med miljøvenlig forarbejdning mere vækst. 

9/ INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
GOTS forbyder skadelige og farlige behandlingsmetoder, hvilket driver industrien til at innovere alternative ikke-farlige og bæredygtige teknikker. Det forbedrer også udsigterne for virksomheder i mindre udviklede lande, hvilket fører til forbedret industriel præstation.

10/ MINDRE ULIGHED
Alle vores leverandører forpligter sig til, at der ikke udøves forskelsbehandling i ansættelser, kompensation osv., baseret på race, religion, køn, civilstand eller af anden årsag.

11/ BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
Anstændig indtjening og fravær af farlige kemikalier fører til et bedre helbred og øger harmonien med naturen. Begrænset overarbejde på arbejdspladsen giver mere tid med familier og opbygger derfor stærkere fællesskaber.

12/ ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
GOTS-certificerede tekstiler består af mindst 95% certificerede økologiske fibre / råvarer. Strenge miljø- og sociale kriterier i behandlingen fører til ansvarlig produktion.  Samtidig hjælper GOTS bæredygtige offentlige indkøb og fremmer forbrugernes bevidsthed om bæredygtighed.

13/ KLIMA INDSATS
Ved udelukkende at bruge økologisk landbrug fungerer jorden som en vask for atmosfærisk CO2. Således bidrager New Generals gennem vores produktion, betydeligt til reduktionen af de samlede globale emissioner gennem kulstofbinding.

14/ LIVET I HAVET
GOTS forbyder brug af skadelige kemikalier. Derudover giver GOTS mandat til, at spildevand skal renses inden udledning. Der er strenge normer for pH, temperatur, organisk indhold og iltbehov i spildevandet, der tømmes af certificerede anlæg. Med den stærkeste begrænsning af AOX forhindrer GOTS toksiske virkninger og sikrer dermed vandlevende organismer.

15/ LIVET PÅ LAND
GOTS pålægger vores leverandører at bruge certificerede organiske fibre. Undersøgelser foretaget af Textile Exchange viser, at dyrkning af økologisk bomuld fører til reduceret jordnedbrydning. GOTS pålægger brug af bæredygtigt certificeret eller genbrugspapir til emballering af GOTS-varer. Økologisk landbrug er med til at bevare biodiversiteten.

16/ FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER
Vold og fysisk straf er forbudt i GOTS-certificerede faciliteter. Korruption, afpresning og bestikkelse er også forbudt som en del af GOTS ‘etisk forretningsadfærd’. Deltagende beslutningstagning tilskyndes, og retten til kollektive forhandlinger respekteres. GOTS-certificerede faciliteter har ikke-diskriminerende regler og politikker.

17/ PARTNERSKABER FOR HANDLING
GOTS i sig selv er et resultat af harmonisering og udvikler sig fortsat gennem dets partnerskaber. Vi arbejder med interessentorganisationer, der repræsenterer økologisk landbrug, tekstil- og kemisk industri, samt, detailhandlere og forbrugere og med andre standardorganisationer, NGO’er og regeringer.